Fontos történelmi térképek a történelemben

Történelmi térképeket keres a következő utazásához? Az emberi természet része, hogy a történelem előtti idők óta érdekli és lenyűgözi a világ. A barlangokban látott festmények, valamint a tárgyakon és csontokon található jelzések, amelyeket egykor nem tekintettek másnak, mint művészi ábrázolásoknak, útvonalak, patakok, vadászterületek, sőt még a csillagok térképeit is ábrázolták. Ezt mutatták ki a legújabb kutatások.

A történelmi térképek döntő szerepet játszottak

A valaha feljegyzett legrégebbi útvonal, amely a mai napig szilárd bizonyítékokkal rendelkezik, egy 9 láb magas falfestmény. Ez egy 1963-ban felfedezett várostervet ábrázol, amely egy vulkánt és épületeket ábrázol. Kr. e. 6100-6300-ra datálják, és Anatóliában találták. 

Az útvonalakról és a régi egyiptomiak által papiruszra készített térképekről is ismertek korai ábrázolások. Mivel azonban ez a fajta felület rövid élettartamú, nem sok bizonyíték maradt fenn ezekről a térképekről, hogy a mai napig fennmaradjanak. 

Történelmi térképek
A világ legrégebbi térképei gyakran még népszerűbbekké válnak, mint azok, akik létrehozták őket

A térképek gyakran népszerűbbek, mint azok, akik készítették őket. A legtöbb térképész csak azután vált híressé a térképészet tudományához és művészetéhez való hozzájárulása miatt, hogy egy-egy remekművel rukkolt elő. 

Eközben azok, akik már híressé váltak, hasonlóan híres műveket készítettek koruk ismert felfedezői, nemesei és királyi családtagjai számára. Aztán voltak, akik csak egy-egy híres térképet készítettek, hogy aztán örökre eltűnjenek a történelemből. 

Bár a régmúlt idők térképészei nem használták a helymeghatározó intelligencia kifejezést, már akkor is tisztában voltak térképeik rendeltetésének céljával. Ez a cél legtöbbször olyan közvetlen volt, mint egy ismeretlen város méreteinek bemutatása. Volt olyan is, amikor olyan ellentmondásos volt, mint a faji erőszak nyilvánosságra hozatala.

Az évek során a különböző történelmi térképek meghatározó szerepet játszottak a történelemben. Az alábbiakban időrendi sorrendben felsorolunk néhány nevezetes történelmi eseményt a térképkészítés területén, valamint a világ legrégebbi térképei közül néhányat. Ezek a térképek azt mutatják, hogy a térkép esztétikájában és perspektivikus adataiban bekövetkezett újítások mind jelentősen hozzájárultak a helymeghatározás bonyolult fejlődéséhez az évszázadok során. 

1502 Leonardo da Vinci „Imola városterve” című műve

Cesare Borgia római hadvezér 1499-ben meghódította az észak-itáliai Imola városát. Akkoriban a hely feladata az ismeretlen terület védelme volt. Ez késztette Borgiát arra, hogy Leonardo da Vincit megbízza a terület térképének elkészítésével. 

Elég meglepő, hogy Da Vinci olyasvalamivel állt elő, ami némileg ismerősnek tűnik, köszönhetően annak, hogy hasonló madártávlatot használt, mint a mai Google Maps, az úgynevezett ichnográfia. Ez a technika azonban nem volt egyszerű és nem is volt egyértelmű. 

Történelmi térképek
Da Vinci készítette az egyik ikonikus történelmi térképet: Imola várostervét 1502-ben.

A da Vinci előtti térképészek főként az úgynevezett ferde perspektívát használták, amely a város különböző magasságait ábrázolta. Da Vinci azonban helyesen következtetett arra, hogy a sík nézőpont sokkal jobban megfelel Borgia vágyainak. 

Mivel azonban abban az időben nem léteztek légi felvételek, da Vinci nem tehetett mást, mint hogy egyszerűen az egyes telkek és építési utak aprólékos méréseire hagyatkozott. Bár esztétikai okokból kisebb torzításokat eszközölt néhány területen, da Vinci térképe Imola városának némileg pontos ábrázolása, így ez a legrégebbi létező ichnográfiai felvétel.

1851 „Bálnatérkép” Matthew Fontaine Maury tollából

A petróleum feltalálása előtt a fény előállításának kedvelt módszere a bálnaolaj volt. Egyetlen bálnavadász expedíció könnyen több millió dolláros nyereséget hozhatott. Sajnos ez a világ egyik legokosabb tengeri emlősének lehetséges kiirtását is jelentette. 

Ami a helymeghatározást illeti, a Maury által készített térkép a történelmi térképek tekintetében két fő okból kritikus jelentőségű. Az első az, hogy ez egy jó korai példája a ma crowdsourcing néven ismert módszernek. 

Tanítás térképekkel : Maury Whale Chart (1. epizód)

Maury speciális naplókat fejlesztett ki a vízhőmérséklet és az időjárási széláramlatok nyomon követésére, és ezeket adta át a bálnavadászoknak. A bálnavadászok a bálnatérképet a nyilvántartásukért cserébe kapták. Egy tengerész értékes ékszerként emlegette, amely igen keresett volt a bálnavadászat iránt érdeklődők körében. 

A második ok, amiért Maury térképe fontos volt, az volt, hogy a helymeghatározás új formáját vezette be. Ahelyett, hogy fix pontokra vonatkozó adatokat közölt volna, valami összetettebb és még értékesebb dolgot nyújtott. Előre jelezte azokat a területeket, ahol a hajósok nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek. 

1594 Petrus Plancius „A Molukka-szigetek” című műve.

Portugália a 16. század végén már globális tengeri hatalom voltth . Az országnak szinte minden kontinensen voltak kereskedelmi előőrsei, az egyetlen kivételt Ausztrália jelentette. Egy ilyen parancsnoki flotta birtoklása ugyanilyen kifinomultsággal büszkélkedő térképeket igényelt. 

Több mint két évtizeddel Plancius „A Molukki-szigetek” című műve előtt Gerardus Mercator megoldotta a Föld gömb alakjának sík felületen való ábrázolásának problémáját. A módszer azonban a térképészek többsége számára túl bonyolult számításokat igényelt. Ez volt az oka annak, hogy nem használták széles körben. 

A Plancius által kidolgozott térkép megmutatta, hogy nemcsak a matematikát értette, hanem még a pszichológiát is, amikor egy vadonatúj perspektívát adott el. 

Azzal, hogy a gazdag színekkel bámulatos rajzokkal töltötte ki az üres területeket, és az egzotikus fűszerek illusztrációival emlékeztette a tengerészeket kereskedelmi ambícióikra, Plancius garantálta, hogy az akkoriban rendelkezésre álló történelmi térképek közül az ő alkotása szolgálta a mércét. 

1971 „Ahol az ingázók fekete gyerekeket gázolnak el a Pointes-Downtown pályán” (William Bunge)

A William Bunge által kidolgozott térkép a fenti első négy történelmi térkép tragikus és provokatív betetőzése. Ez madártávlatból szemlélve holisztikus képet ad a kiválasztott területről. Feltárja a detroiti ingázók navigációs szokásait és útvonalait, és különböző forrásokból, többek között rendőrségi jelentésekből és a helyi újságokból szerzett információkra támaszkodik. Ez a Bunge által készített térkép azonban egy implicit érvet is hozzáad, amely túlmutat az ábrázolt adatokon. 

Ugyanabból a kategóriából: